fotolia_65959422 (1)

AROMA THERAPIE MASSAGE / คอร์สนวดอโรมาเทราพี

คำอธิบายรายวิชา

เป็นการนวดโดยการใช้กลิ่นเข้ามาบำบัดในการนวด เพื่อต้องการให้ผู้ถูกนวดเกิดความสมดุลของร่างกาย,จิตใจ และอารมณ์ โดยการนำเอาวิธีต่างๆ ของการนวดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกลิ่นหอมที่อยู่ในสารหอม หรือน้ำมันหอมระเหย ลักษณะของการนวดเป็นการนวดเบา เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้รู้และเข้าใจกายวิภาค สรีรศาสตร์ การรับกลิ่นและการซึมเข้าสู่ผิวหนัง
  • เพื่อรู้และเข้าใจกลไกการใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเพื่อการบำบัดดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ
  • เพื่อรู้และเข้าใจหลักการใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมกับน้ำมันพื้นฐาน
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและผ่านการรับรองจาก หลุยส์ คอสเมติก อคาเดมี่
  • นำไปใช้ประกอบการทำงานในร้านเสริมสวย หรือเปิดธุรกิจเสริมสวยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศเยอรมนีและในเครือยุโรป

ได้รับใบประกาศนียบัตร Professional Certificate Aroma Therapie Massage

เวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน 1 วัน (8 ชั่วโมง)

การสอบวัดผล

ภาคปฏิบัติ: 90 นาที

ค่าเรียน 167 ยูโร